socha Panny Marie

Expresivní barokní socha Panny Marie v životní velikosti v bohatě řaseném šatě s šátkem na hlavě. Socha stojí na vysokém volutovém podstavci se segmentovou římsovou hlavicí s přivěšenými čabrakami po stranách a aliančním erbem v ploše.