socha Panny Marie

Znamenitá pískovcová socha Panny Marie Immaculaty se nalézá po pravé straně Lidické ulice směřující z centra Jablonného v Podještědí (Deutsch Gabel) do Mimoně. Socha je osazena v blízkosti čp. 239 v travnatém terénu, ve vzdálenosti několika metrů za ní rostou vysoké okrasné dřeviny. Fundament statue je obklopen kamennými deskami pokrytými vegetací, která roste též ze spár desek. Hranolový podstavec s profilovanou patkou, zužující se střední částí (na bočních stěnách opatřenou vztyčenými volutami se splývajícími festony) vrcholí profilovanou římsou. Čelní stěna střední části podstavce je v ploše ustoupena a nese na sobě reliéf sv. Josefa s Ježíškem na klíně. Sedící Pěstoun Páně je zachycen v obvyklém odění dlouhého spodního roucha a v podobě zralého muže s vousem a delšími vlasy. Svou hlavou se láskyplně sklání k malému Ježíškovi, který sedí na Josefově pravém koleni. Ježíšek se k Josefovi přiklání též a levou ručku mu klade na levé rameno. Sv. Josef ve své levici drží u těla svůj obvyklý atribut veliké rozkvetlé lilie. Hranolový podstavec vynáší drobnější hranolový nástavec se zvýrazněnou střední částí. Na čelní stěně nástavce se lze setkat s nápisy: IESUS // MA(R)IA // IOSEPH”. Střed v partii slova MARIA je přerušen čtvercovým otvorem, který sloužil pro uchycení kovové konzoly nesoucí lucernu (dnes ztracena). Vysoká a štíhlá vrcholová figura Panny Marie stojí v kontrapostu s volnou pravou nohou na půlměsíci a zároveň na těle a hlavě draka (symbolizujícího hřích) s rozevřenou tlamou s viditelným chrupem. Panna Marie je oděna ve spodní dlouhý šat s výrazně členěnou dynamicky cítěnou bohatou drapérií. Plášť, který má Panna Marie přehozen přes spodní roucho, je též bohatě členěn a po bocích postavy rozvířen. Hladká mladistvá usměvavá tvář, lemovaná dlouhými vlnitými vlasy spadajícími na záda, směřuje vzhůru k nebesům. Pravici má Panna Marie položenu na hrudi, levice se přetáčí před tělem a poukazuje dolů k zemi.