socha Odpočívajícího Krista

Pískovcová socha Odpočívajícího Krista je momentálně dočasně umístěna na soukromém pozemku u domu č.e. 54. Její starší umístění, kam bude socha opět navrácena, je na obecním pozemku před bývalou školou, dnes ubytovnou Slovan. Tato lokalita se nachází přibližně 500 metrů jižně od centra části obce Rozhled. Socha sedícího Krista je umístěna na pískovcovém nízkém prostém hranolovém podstavci. Její sokl se buď nedochoval nebo jeho umístění není známo. Kristus sedí na jednoduchém sedáku, který částečně zakrývá jeho plášť. Nohy jsou na podstavci téměř patami u sebe, ale směrem vzhůru ke kolenům se rozevírají. Plášť, sepnutý na prsou, kryje Kristova záda, levé rameno a pravé rameno s předloktím, pak se v záhybech vlní a lehce vzdouvá podél těla a zakrývá Kristova stehna. Na zádech sochy jsou záhyby pláště pojaty schematičtěji. Levá ruka Krista se v zápěstí dotýkala levého kolena, dnes dlaň s prsty chybí. Pravá ruka se o pravé koleno pravděpodobně opírala loktem, aby si mohl Kristus podepřít hlavu. Celá část ruky od loktu po prsty ovšem chybí. Toto poškození by mohlo souviset s poškozením Kristovy tváře v místech, kde se mohla o ruku opírat. Ježíšova hlava s polodlouhými vlnitými vlasy je mírně nakloněna nad pravé rameno. Tvář je silně poškozena. Chybí trnová koruna, mohla být vyrobena z kovu, případně vložena z dalšího kusu kamene a přichycena pomocí kovových trnů. V lomu kamene na pravé straně hlavy Krista fragmenty kovových prvků v podobě korozivních produktů. Socha je vytesána z hrubozrného pískovce, případné barevné nátěry se nedochovaly.