socha Anděla Strážce

Na dvou kamenných stupních stojí sokl se širokou odstupněnou patkou, s dříkem výrazně se nahoru zužujícím s konkávním prohnutím stěn, které jsou v horní třetině přepásány vodorovným pasem. Sokl je ukončen profilovanou římsou. V přední stěně soklu vystupuje plochý pilastr, na němž je špatně čitelný nápis: IURA FERUNT NON POSSE / VICES TVTORIS OBIRE/ TVTELAE ALTERIVS/ QVANDO SVBESSE VENIT / ME DEFICIENTE PRECABOR / QVI DVX TOBIAE SIT COMES / ISTE VIAE / ITA SVO QVONDAM PVPIL/LO ANTONIO IN VERITATE/ PRAECATVR / IOANNES WENCESLAUS COMES DE / BUBNA ET LITIZ//. ( chronogram 1730). Anděl v podobě ženy s dlouhými vlnitými vlasy a velkými křídly, stojí nakročen pravou nohou a s tělem otočeným doprava, pravou rukou ukazuje vzhůru s pohledem upřeným tam, kam ukazuje a levou ruku má položenou na hlavě malého děvčátka je v záhybech vlající, zajímavě vertikálně zalamovaná. ( popis S. Vlčková 1988)