socha alegorie Vzduchu

Alegorie Vzduchu je zpodobněna jako nahá mladá žena, stojící en face na oblakovitém terénu. Postava je mírně esovitě prohnutá, s nakročenou levou nohou. Tělo částečně kryje vzdouvající se rouška - její horní cíp žena přidržuje nad hlavou levou rukou. Paže je vysoko zvednutá a ohnutá v lokti. Rouška dále splývá vlevo podél těla, velkým záhybem přechází před levou kyčel, zakrývá pravou nohu nad koleno a levou nohu do půli lýtka. Na pravé straně je rouška přehozena přes paži a nad zápěstím a halí rovněž záda postavy. Ženina hlava, spočívající na dlouhém krku, je pokryta dlouhými vlnitými rozevlátými vlasy (jejich směr je opačný, než vzdutí roušky na levé straně). Na obličeji je výrazným prvkem poměrně velké pravé ucho a lehce zdvižený nos, hlava hledí vzhůru doprava. Pravou rukou žena přidržuje u svého pravého boku menšího ptáka (snad holuba) - palec je od ostatních prstů značně oddálen. Tělo ptáka je protáhlé, směřující hlavou nahoru. Vedle ženiny levé nohy sedí velký orel - jeho hlava dosahuje až nad polovinu ženina stehna. Orel je zobrazen čelně, má mohutné tělo a svěšená křídla. Materiálem je pískovce. Socha stojí na nově zhotoveném hranolovém betonovém soklu.