socha alegorie Vody

Alegorii Vody představuje pískovcová socha Neptuna. Je znázorněn jako nahý svalnatý muž zralého věku, u nohou s velkou rybou. Neptun stojí na plošině, z níž tečou prameny vody, nakročená levá noha má chodidlo položeno na hlavě ryby. Čelně situovaná postava je esovitě prohnutá. Neptunova pravá paže je ohnutá v lokti, ruka je pozdvižená k dlouhému vlnitému plnovousu, zatímco levá se dlaní lehce opírá o levé stehno (v této ruce držel Neptun trojzubec - ten dnes chybí). Muž hledí doprava; v obličeji je výrazný velký zahnutý nos, husté obočí a vrásky u kořene nosu, ústa jsou pootevřená. Neptun má dlouhé vlasy, splývající v pramenech, levé ucho je viditelné. Na hlavě je posazena koruna – obruč, pokrytá ozdobnými kuličkami a doplněná špičatými trojúhelnými listy. U mužových nohou je situována velká ryba – její hlava směřuje dopředu doleva (téměř z profilu), tělo pak za Neptunovy nohy a zezadu přes jeho levé stehno. Ryba má velkou hlavu s ohrnutým horním pyskem, v tlamě jsou velké zuby. Ryba má také poměrně široké nozdry a výraznou nadočnicovou část. Od rybí tlamy vede směrem dozadu kratší širší ploutev, silné, esovitě stočené tělo, je pokryté velkými šupinami. Ocas ukončuje široká ploutev, která Neptunovi zakrývá klín. Socha stojí na nově zhotoveném hranolovém betonovém soklu.