socha alegorie Ohně

Alegorie Ohně je ztvárněna jako nahá svalnatá mužská postava, stojící v kontrapostu pravé nohy. Muž stojí na hranici, tvořené dvěma vrstvami složených polen. Zatímco dolní polena jsou situována dopředu kulatým koncem, hořejší naopak kolmo. Stejně je uspořádána i menší čtyřvrstvá hranice, nacházející se u mužovy pravé nohy – hnízdo ptáka Fénixe. Čelně stojící muž má postavu esovitě prohnutou, pravá noha ukročuje mírně doprava. Pravá paže je ohnutá v lokti, v ruce má muž svazek plamenů s tordovaným předmětem, jemuž chybí horní část (snad doutnák?) - plameny zakrývají mužův klín. Levá paže je spuštěná podél těla, v ruce drží muž tvora, obklopeného plameny (snad salamandra). Muž má krátké vlasy, členěné do vlnitých pramenů, připomínajících plameny. V obličeji hrdého výrazu je výrazný orlí nos a přesahující dolní ret. Jak již bylo uvedeno, u mužovy pravé nohy se nachází pták Fénix – sedí s rozepjatými křídly, má široký silný zobák. Za mužovou postavou šlehají plameny, sahající až pod jeho hýždě. Na polenech pod levým chodidlem postavy se nachází signatura, a to na pravé boční straně. V horní řadě je na jednotlivých koncích polen nápis: „IO/BR/OK/OW/“ (zleva; poleno zcela vpravo je bez nápisu), na dolní řadě pak na levé straně vodorovně položeného polena nápis: „FECIT“. Materiálem je pískovec. Socha stojí na nově zhotoveném hranolovém betonovém soklu.