slovanské hradiště

Lokalita je vzdálena asi 3 km jihovýchodně od středu obce, v oblasti Dyjsko-moravské nivy Dolnomoravského úvalu. Nachází se v inundačním terénu pravého břehu Moravy, na nevysokém návrší v nadmořské výšce kolem 160 m a původně byla obtékána jejími rameny, která tvořila přirozenou ochranu hradiště. Centrální část hradiště v poloze "Valy" má oválný půdorys o rozměru delší osy asi 350 m a je vymezena zřetelným valem. Opevnění předhradí není dnes již v terénu patrné.