sloup se sousoším Panny Marie Bolestné

Sloup P. Marie Bolestné původně stával na křižovatce silnic (na Prahu, Velvary a Roudnici) v centru Mikovic (od r. 1923 součástí Kralup nad Vltavou). V roce 1980 byl sloup již značně poškozen v důsledku narůstající automobilové dopravy a následně rozebrán a uložen. V roce 2003 byl převezen do Technických služeb Kralupy nad Vltavou. Postupně byl restaurován a v roce 2009 byl opět vrácen do Mikovic kousek od původního místa. Celková výška sloupu cca 13 m, šířka podstavce cca 5 m, výška soch cca 1,6 m. Materiál pískovec. Na polygonální základně se schodovými stupni stojí trojboký podstavec se třemi volutovými křídly s římsou. Na čelní straně postavce vystupuje kartuše se znakem vévodů Sasko-Lauenburských. Na volutových křídlech stojí skulptury světic v životní velikosti - sv. Anny, sv. Františky Římské a sv. Alžběty Durynské. Sv. Anna je ztvárněna ve splývavém rouchu se svislými řasami. Váha těla spočívá na levé noze, pravá je nakročena. Plášť obtočený kolem pravého boku světice přidržuje oběma rukama. Hlava je natočena doprava. Sv. Alžběta Durynská, váha těla spočívá na levé noze, pravá je pokrčena. Světice je oděna ve splývavý šat s dlouhými rukávy. Levá ruka je položená na hrudi, pravá přidržuje zavřenou knihu opřenou o bok. Na hlavě má korunu. Sv. Františka Římská, váha těla spočívá na pravé noze, levá je pokrčena. Světice je oděna v přepásané řeholní roucho s pláštěm a závojem. Levá ruka je položena na hrudi, pravá svěšena volně podél těla. Hlava je mírně natočena doleva a pohled je upřený vzhůru. Sloup s entazí dříku je završen krychlovou hlavicí se stylizovanými rostlinnými motivy. Na podstavci s výraznou římsou stojí skulptura P. Marie Bolestné. P. Maria je oděna ve splývavý šat s pláštěm přes hlavu. Váha těla spočívá na pravé noze, levá je pokrčena. Ruce jsou sepjaté před tělem v žehnajícím gestu. Srdce P. Marie je probodnuté mečem. Hlava je natočena doleva a pohled směřuje vzhůru. Předmětem památkové ochrany je sloup Panny Marie Bolestné na předmětném pozemku.