sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Samostatně stojící pískovcové sousoší, cca 5 m vysoké. Na plint čtvercového půdorysu navazuje postament s jedenkrát odstupňovaným soklem, čtyřhranným dříkem, ze tří stran s mělkými výklenky se záklenky syrského tvaru a profilovanou římsou. Ve výklencích jsou reliéfy – vpředu Bolestná P. Marie, vlevo sv. Kateřina (?) s mečem, vpravo sv. Jan Nepomucký. Samostatné sousoší je osazeno na abaku osmibokého sloupu a tvoří je sedící Bůh Otec s tiárou na hlavě, mezi koleny drží krucifix, u nohou má holubici. Na přední části soklu nápis: Zur Uhre Gottes/ Errichtet von den Eheleute Johann/ und Pauline Winkler No. 40 von/Rippau im Jahre 1847.