sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Samostatně stojící pískovcové sousoší tvoří sloup s patkou a kompozitní hlavicí na čtyřbokém podstavci o přibližné výšce 9 m, na jehož čelní straně je nápis kapitálou s chronogramem: „DEO PATRI / NATOQVE EIVS VNICO / ET SPIRITVI SANCTO / PARALICTO / SIT GLORIA ATQVE LAVDIS IUBILATIO / A SAECVLIS IN SAECVLA “. Vlevo antikvou a kapitálou: „Dom: II. / Pent / die X. Juli / ac D. D. / FRIDERICUS / e / Landgraviis / de FURSTENBERG / Archiepisc: / Olomuc“. Na levé straně jen antikvou a kapitálou uprostřed: regnante Imperátore / FRANCISCO JOSEPHO I. / sub Pontifice Pio IX. / archiepiscopo Olomuc: / FRIDERICO. / archipresb: Decano / AUGUSTINO WAHALA / Parochod Loschiensi / JOANNE URBAN“. Na zadní straně uprostřed antikvou: Im Jahre des Heils 1854 / wurde der Bau dieser neuen / Liter die? / ses Baues, na die Stelle / der über 100 Jahre des Heils 1854 / wurde der Bau dieser neuen / Statue unter dem Burgermei? / ster Joann Sommer und / dessen Stellvertreter Carl / Schönhöffer, als steinlegung begonnen, und / im Jahre 1860 mit noch feier? / licher Einweihe vollendet“. Vlevo antikvou: „Wendelin / Steiner / Steinmetz? / mister / aus Moletein“, vpravo antikvou: Franz / Rotter / Bildhauer / aus Oberlitz / bei / Grulich“, na pravé straně uprostřed antikvou: „Ke cti a chvále nejsvětější / a nerozdílné Trojice Boží / tato socha vystavena jest / nákladem dobrodincův / Antona Dvořáka, Josefa / Nováka, Johanny Schertlerové a Karla Krátkého, při? / spěním jiných dobrodincův / Antona Zdráhala / obnovila ke cti a / slávě BOŽÍ / v jubilejním roce / _ / _ / _ / 1929 / jeho choť / Františka / Zdráhalová / _ / č. 24 / v Paloníně“. Na sloupu sousoší Nejsvětější Trojice. Sloup obehnán litinovým zábradlím, na jehož rozích jsou kamenné postavy světců v životní velikosti (sv. Cyril, sv. Metoděj, sv. Mikuláš/sv. Filip a sv. Petr). Mohutný hranolový postament v rozích doplňují polygonální pilíře v plochách s lomenými vpadlinami. Svislé plochy pláště jsou rozděleny na tři mělké výklenky, ukončené obloučkovými vlysy. Výše nad jednoduchou římsou dosedá nízkým soklem užší oktogonální článek, členěný oblounem a výžlabkem, v plochách dříku jsou mělké lomené výklenky se zlacenými reliéfy stojících světců (sv. Zikmund, sv. Dorota, sv. Antonín Paduánský, sv. Kateřina, sv. František Xaverský, sv. Barbora, sv. Josef, sv. Anežka). Na okraji římsy dolního postamentu (na přístěnných pilířích) stojí asi 150 cm vysoké skulptury svatých v tradičním ikonografickém podání. Sv. Šebestián, sv. Roch, sv. František Xaverský, sv. Karel Boromejský. Horní postament má v horní části dříku pás listovce a je ukončen výrazně předsazenou římsou, na níž navazuje osmiboký zužující se sloup s patkou a kompozitní hlavicí. Sousoší Nejsvětější Trojice na oblacích, s dvěma hlavičkami andílků, vlevo sedící Kristus s křížem, vpravo Bůh Otec, nad nimi zlacená svatozář s holubicí.