sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice stojí přibližně vprostřed náměstí Míru, kterému vytváří dominantu. 20m vysoké, ze žuly a mušlového vápence. Sousoší dal zhotovit Ondřej Bayer. Trojboký sloup s konvexně – konkávně tvarovanými stěnami je členěn na tři části oddělené římsami. V nejspodnější části se v bočních stěnách otevírají výklenky – s postavou sv. Rozálie, sv. Anny učící P. Marii a sv. Josefem s Ježíškem. Na nárožích jsou na volutách osazeny sochy sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a sv. Jiřího s drakem. V prostřední části jsou stěny pláště zdobeny nápisem s chronogramem: „RESPICE VOTA ?TERNA / TRIAS / REPLE PRIMA SECVNDIS / CELSA SIS INCEPTI / META TRIVNE DEVS.“ „DEFERO COR VNITRINO / ET COR LIBO TRIGONVM / ISTE ETENIM FINIS / DVLCE CORONAT OPVS.“ „ INDIGETES VIRGO VOBIS / ME SACRO COLOSSO / COR FACIS AVT VER? / LAMPADIS INSTAR ERIT.“ Na nárožích na volutách prostřední části jsou osazeny sochy sv. Expedita, sv. Hypolita a sv. Františka Xaverského. Na nárožních volutách horní části sloupu se nacházejí plastiky sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Mezi plastikami jsou na obloucích osazeny vázy. Dřík horní části sloupu přibližně v jeho 2/5 výšky zdobí plastiky tří archandělů na oblacích. Ještě výše je na dříku osazena plastika Panny Marie s rozpjatýma rukama. V úrovni její výše jsou na dalších stěnách dříku páry andílků. Dřík vrcholí římskou hlavicí, na které je postaveno sousoší Nejsvětější Trojice.