sloup se sousoším Kalvárie

Památka je vytvořena z jemnozrnného pískovce a je vysoká přibližně 4,5 m je založená na přízemním soklu, který má půdorys kříže (rozměry obdélného základu 1,20 x 0,68 cm) s konvexně tvarovanou čelní stranou. Dřík s volutovými křídly je v čele opatřen vysokým reliéfem klečící kající se Maří Magdaleny završený festonovým baldachýnem, jenž v místě vypjaté a bohatě profilované římsy přechází v aplikovaný emblém s reliéfem holubice Ducha svatého. V zadní straně dříku je vytesán minuskulní nápis „Errichtet von Joseph Schembera / Ehegattin Franciska gebohrne / Philip. / den 7. Jul? 1808“, který je zespodu ozdoben jemným symetrickým úponkovým ornamentem. Římsa, kterou vrcholí dřík je zdobena pásem zubořezu a listovce. Krucifix je obestoupen sochou Panny Marie v kontrapostu lomící rukama (vlevo) a sochou truchlícího sv. Jana (vpravo), utírajícího si pravou rukou slzy. Patka kříže je v líci zdobena pásem pletence, výše festonem s bohatým květinovým závěsem. Figura Ukřižovaného má dynamicky pojatou roušku.