sloup se sochou sv. Václava

Na lenešické návsi, jihozápadně nedaleko vstupního průčelí kostela, je vyzdvižena na sloupu socha sv. Václava. Dílo stojí v travnaté ploše, na rovině, obrací se směrem k severu, do prostoru před kostelem. Je tvořené hranolovým podstavcem, sloupem a vlastní sochou sv. Václava. Zhotovené je z jemnozrnného pískovce šedé až okrové barvy, pouze dřík podstavce je z pískovce střednězrnného, zlatě okrového. Vsazená nápisová deska je z bílého mramoru. Zbytek úchytu na věčné světlo je kovový, zkorodovaný. Vlajková žerď je rovněž kovová, se žlutým oprýskaným nátěrem. Na soklový fundament, před kterým leží polozapuštěné patrně torzo někdejšího dříku sloupu, dosedá dřík hranolového podstavce. Hrany má okosené s výběhy. Přední plochu člení vpadlá svisle obdélná plocha zrcadla se vsazenou deskou z bílého mramoru s česky psaným dedikačním nápisem. Zbylé tři strany jsou hladké. Dřík podstavce zakončuje krycí římsová deska. Na ni dosedá oblounová patka nevysokého podsaditého sloupu. Přechod mezi dříkem a hlavicí je řešen rovněž oblounem, hlavice je nízká, neobvyklá, tvořená dvouřadým střídavým prstencem ze stylizovaných konců patrně rákosových listů. Deska hlavice sloupu je čtvercová. Na ní je osazen soklový nástavec, rovněž čtvercový, jednou odstupněný. Sv. Václav je oděn v knížecím rouchu, s knížecí čapkou na hlavě. V pravé ruce drží korouhev, levou opírá o štít s reliéfem orlice. Kovová část korouhve, vlajková žerď, je kovová, trubková, zřejmě nepůvodní, v horní části nepřirozeně zahnutá kvůli návaznosti na kamenný prapor. Vrcholem korouhve sochařské dílo graduje, prapor splývá světci v záhybech přes pravé rameno za záda. Štít je protáhlý, jeho spodní i horní část do volut esovitě stočená. Čelní plocha s reliéfem orlice je vroubená stuhou.