sloup se sochou Piety

Sloup se sochou Piety se nachází na zatravněné ploše v parku v městské části Chlumec, poblíž ulice Krušnohorské a před průčelím kostela sv. Havla. V blízkosti památky se nachází košatý listnatý strom a keře. Památka se skládá se soklu, válcového dříku s hlavicí a vrcholové sochy Piety. Hranolový sokl je umístěn na fundamentu, který byl nově zhotoven během přesunu památky. Profilace patky soklu se ústupkovitě zužuje a plynule přechází na kvádrový dřík. Všechny strany dříku soklové architektury jsou zdobeny rytými zrcadly s vykrojenými rohy. Na čelní straně byl v zrcadle nápis „Renowiert im Jahre / 1936“. Nápis je dnes již nečitelný. Dřík je zakončen profilovanou hlavicí se zkosenými nárožími. Skrz hlavici vedou kovové vzpěry držící sloup. Dřík sloupu má patku se třemi oblouny a je opatřen mírnou entazí. Zhruba ve 3 výšky dříku se nachází kovový čep, na kterém visela kovová lucerna. Dřík je zakončen dvěma prstenci a toskánskou hlavicí s profilovaným abakem. Postava Panny Marie se nachází na podnoži s konkávním projmutím. Postava Krista leží obloukovitě vypjatá bezvládně v klíně Panny Marie a nohy mu spadají na hlavici sloupu. Kristova levá paže volně visí mezi koleny Panny Marie a jeho tělo je natočeno směrem od ní. Na dlani má znatelnou ránu po hřebu. Pravou ruku má položenou na svém boku. Kristus je oděn v bederní roušce. Má detailně promodelované svaly na břiše a vystupující žebra. Zvlněné vlasy má rozdělené pěšinkou uprostřed hlavy a jeden pramen mu spadl k levému rameni. Panna Maria sedí s rukama sepjatýma v gestu zoufalství a útrpně hledí do tváře Krista. Je oděna ve splývavém oděvu s bohatou drapérií. Hlavu má zahalenu částí pláště, který jí jemně vlaje podél zad.