sloup se sochou Panny Marie Immaculaty

Na čtvercovém podezdění s profilovanou římsou a schůdky, vyrovnávajícím sklon této části náměstí, uprostřed ohrazení železným litinovým zábradlím z 2. pol. 19. stol. ( dnes již bez zábradlí) stojí na dvou stupních hranolový čtyřboký podstavec se soklíkem a profilovanou římsou, členěný mělkými nikami. Novější nápis na podstavci: Gestiftet von Gerhard von Questenberg ii Jahre 1632, renov. im J. 1891 Na soklu štíhlý sloup s táhlým kalichem z akantových listů nad patkou. Dřík jinak hladký, korintská hlavice košatě rozšířena a tesaná z části ažur. Na ní na zeměkouli obtočené hadem stojí socha Panny Marie v kontrapostu s rukama porozpjatýma a obličejem obráceným k výšinám. Roucho povlává ve velkých záhybech. Kolem hlavy kovová svatozář s hvězdami.