sloup se sochou Panny Marie - Immaculaty

Areál kláštera tvoří jihovýchodní čtvrt hlavní (západní) části obce, sloup se sochou Panny Marie - Immaculaty stojící zhruba ve středu velkého hospodářského dvora, jenž je v rámci kláštera v jeho severozápadní části. Sloup stojí v prodloužené ose hlavní brána kláštera – vnitřní brána – sloup. Jedná se o pískovcový hladký (nekanelovaný) sloup s oblouny a výžlabky profilovanou patkou a korintskou hlavicí osazený na hranolovém soklu stojícím na třech schodišťových stupních. Sokl má profilovanou patku a římsu a na každé straně dříku má po obdélném zrcadle nahoře zakončeném odsazeným půlkruhem. Pouze zrcadlo na čelní západní straně obsahuje reliéf se sedícím svatým Vítem s pro něj netypickými atributy lva a nádobky na olej. Pod zrcadlem datace: “ANNO:1709”. Na sloupu je osazena pískovcová dvojitá socha Panny Marie – Immaculaty. Jedná se o dvě sochy Matky boží obrácené k sobě zády a stojící každá na svém srpku měsíce, ale na společné sféře obtočené dvěma hady s jablky v tlamách. Odděleny jsou paprsčitou svatozáří zhotovenou asi z měděného původně pozlaceného plechu. Obě sochy představují prostovlasou postavu stojící v nevýrazném kontrapostu s rukama sepjatýma na prsou oděnou ve splývavý šat. Liší se úpravou draperie šatu či pláště. Soše na západní straně tvoří tato draperie jakousi girlandu na pravé ruce, socha na východní straně má tuto draperii ovinutou kolem pasu.