sloup se sochou Panny Marie a sousoším světců

Pískovcový sloup se sochou Panny Marie z roku 1734 stojí v jihozápadní části náměstí. Sousoší nechali zřídit měšťané prostřednictvím starosty Johanna Georga Kandlera. Na dvoustupňovém schodišti se nachází masivní prostorově členěný válec soklu, na kterém stojí užší válec se čtyřmi nikami. Památka vrcholí sochou Panny Marie Immaculaty, kolem níž sedí na římse čtyři putti. Panna Marie oděná v bohatě řasené drapérii stojí na srpku měsíce. Její svatozář je vyskládaná z dvanácti hvězd. Na pilastrech mohutné spodní části sloupu nalezneme osm soch. Klečící sv. Jan Nepomucký je oděn v bohatě řaseném kanovnickém rouchu tvořeném mimo jiné klerikou, rochetou a almucí. Kolem hlavy má svatozář, na které původně bývalo pět hvězd. Socha sv. Antonína Paduánského oděná v jemně řasený řeholní hábit je zobrazena v kontrapostu s volnou levou nohou. Na levé paži má posazeného Ježíška. Svatý Vavřinec zobrazený v obdobném postoji je oděný v jemně zřasené jáhenské dalmatice. Levou rukou přidržuje rošt. V oděvu římského vojáka vidíme zobrazeného sv. Floriána s mečem a korouhví, který v pravé ruce nese vědro s vodou. Socha sv. Víta se představuje v jemně nařaseném civilním vznešeném oděvu. V levé ruce drží knihu, na které stojí kohout a v pravé ruce přidržuje palmovou ratolest. Esovitě prohnutá socha sv. Václava v mírném nakročení je zobrazena ve zbroji s praporcem, štítem s orlicí a na hlavě má posazenou knížecí čapku. Ke kmeni stromu přivázaný sv. Šebestián má tělo zahalené pouze bederní rouškou. Z levé strany mu na pomoc spěchá anděl. Socha sv. Josefa oděná v bohatě řasený spodní šat a svrchní plášť vede levou rukou Ježíška a v pravé ruce drží zavřenou knihu.