sloup se sochou Panny Marie a sochami světců - morový sloup

Volně stojící uprostřed náměstí, v kamenné balustrádě, materiál: světlý pískovec, zlacení. na vysokém kvádrovém soklu (čtvercový půdorys cca 0,7 x 0,7 m) stojí vysoký štíhlý sloup s korintskou částečně zlacenou hlavicí. Na ní na oblačné kupě s andílčími hlavičkami stojící socha Panny Marie (prostovlasá) se svatozáří s hvězdičkami. Balustráda je na kamenném plató o dvou kamenných stupních na půdorysu obdélníka s čtvrtkruhově vykrojenými rohy. V rozích jsou hranolové pilířky s rytými rámci, mezi nimi zábradlí z hranatých baluster. Na pilířcích sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Barbory, sv. Floriána, sv. Václava, sv. Víta, sv. Šebestiána a sv. Kateřiny. Na podstavci zepředu nápis: honorI DeI parae VIrgInIs aC sanCtorVm gLorIae InnoVata sub Parocho Joe.Jos.Donth; na podstavci vzadu: nuMIne DuCe atVe VIrIs VIrtutI InsertIs CunCta. Exornata Iarga hujus urbis Praepositi manu Iosephi DRESSLER Augusti a Kuhn; dole vpředu: RENOVATA ANNO 1891. 1941.