sloup se sochou Panny Marie a sochami světců - Mariánský sloup

Mariánský sloup je situovaný ve spodní části náměstí Jiřího z Poděbrad. Mohutný trojboký podstavec s plochými sraženými nárožími je umístěn na dvou profilovaných stupních konkávně tvarovaných v osách ploch podstavce s reliéfy. Římsa podstavce mírně přesahující, plochá, s profilací a výžlabkem. Na plochách podstavce ze tří stran reliéfy s nápisy a vyobrazením: k V - straně Zvěstování P. Marie, k Z - straně Korunování P. M., k J - straně Narození Páně, reliéfy jsou orámovány úzkou paspartou (rozměry reliéfů 110 x 82 cm). Na nízkých plintách umístěny sochy apoštolů, sv. Petra, sv. Pavla a sv. Jana Evangelisty. Vlastní sloup se světicí se soklíkem ve spodní části, který přechází v užší formě do spodního podstavce, ukončeným obvodovou profilovanou římsou. Dřík sloupu v horní části (zhruba ze 2/3 výšky) zdoben kanelurami, trojboký, se sraženými nárožími, ukončen zdobnou hlavicí. Ve vrcholu sloupu socha P. Marie Immaculaty- skulptura v kontrapostu, stojící na globu s obtočeným hadem, ruce světice jsou sepjaty před tělem, P. Marie je oděna do bohatě zřaseného šatu. Okolo hlavy světice svatozář s dvanácti šesticípými hvězdami, okolo hlav apoštolů jednoduché kruhové svatozáře (zlaceno). Materiálem světlý pískovec.