sloup se sochou Panny Marie a sochami světců - Mariánský sloup

Sloup na vysokém čtyřbokém podstavci dominuje středu náměstí. Architektura sloupu sestává ze tří částí: členitého podstavce se čtyřmi nakoso postavenými nárožními pilíři a konvexně vykrojenými stranami, dále z centrálního hranolového pilíře tvořícího druhé patro a zároveň podstavec pro vlastní korintský sloup. Nejnižší část- podstavec- má po výšce obvyklé členění na profilovaný sokl, střed s obdélnou výplní a vlys s římsou, opět profilovanou. Přechod nárožních pilířů ve stěnu je zprostředkován dvojím ústupkem, středy stran jsou prolomeny půlkruhovými nikami s plastickými mušlemi v konchách. Tyto niky jsou rámovány šambránou na způsob pravoúhlého portálku s patkami. V každé z nik je osazena plastika v podživotní velikosti: jižní strana sv. Josef- stojící mužská postava s dlouhým vlnitým vlasem a vousem, rukávy vykasané, roucho v pase převázané, na levé ruce nese Ježíška, pravou se opírá o pilu. Ježíšek drží v ruce kouli či jablko. Na západní straně socha sv. Šebestiána- mladík, který je provazy přivázán ke kmeni. Na východní straně socha sv. Rocha- v poutnickém plášti s mušličkami u krku, zavěšený klobouk na zádech, obut ve vysokých botách, u nohou leží pes a vzhlíží k němu, muž si vyhrnuje roucho a ukazuje rány na levé noze. Na severní straně socha sv. Františka Xaverského- mladší postava, dlouhý plášť s límcem a sponou a mušličkami u krku, v rukou drží krucifix, vlas a vous má krátký a vlnitý. Nad všemi nikami, kromě sv. Rocha, jsou vtesané zlaté nápisy. Na nárožních pilířích stojí čtyři sochy v mírně nadživotní velikosti, představující na severovýchodní straně sv. Floriána- rytíř v brnění s korouhví se zlaceným hrotem žerdě, hořícím domem u nohou a vědrem v pravé ruce, z něhož vylévá vodu. Na severozápadní straně socha sv. Václava- s korunou se zlatým křížkem na hlavě, korouhví v ruce (se zlaceným hrotem žerdě), levou rukou se opírá o štít s reliéfní orlicí. Na jihozápadní straně socha sv. Vavřince- mužská postava v kněžském rouchu se střapci, levou rukou se opírá o rožeň, v pravé na prsou drží zlatou palmovou ratolest. Nad hlavou svatozář ve tvaru hvězdice. Na jihovýchodní straně socha sv. Jana Nepomuckého- v běžné podobě v kanovnickém rouchu, s krucifixem v obou rukou a palmovou ratolestí. Nad hlavou svatozář z pěti zlacených plastických osmicípých hvězd. Hranolový pilíř ve druhé úrovni má opět bohatě profilovaný sokl a římsu s úzkým vlysem. Čelní strany mají obdélné, v rozích čtvrtkruhově vykrojené výplně, lemované profilovanou lištou, v nichž jsou na všech stranách vytesány nápisy. Celá architektura vrcholí korintským sloupem se sochou Panny Marie- stojící se sepjatýma rukama, s korunou deseti zlacených hvězd nad hlavou. Architektura sloupu je umístěna na čtvercovém plato o rozměrech asi 490 x 490 cm, dlážděném na vazbu z pískovcových desek. Materiálem sloupu i soch jemnozrnný pískovec. Rozměry: podstavec je půdorysně vepsán do čtverce o hraně asi 280 cm, nárožní pilíře jsou široké 89 cm, niky 78 cm. Výška podstavce je 250 cm.