sloup se sochou Panny Marie

Uprostřed půdorysně čtvercové základny, v minulosti oklopené zábradlím s balustrádou, stojí sloup se sochou o výšce cca 6,7 m. V bezprostřední blízkosti je vzrostlý listnatý strom, který vhodně doplňuje celkovou kompozici. Základna je vyzděná v mírném svahu z drobných kvádříků. Na jejím povrchu jsou položené pískovcové desky. Kolem nich je rýha po ztracené balustrádě. Sokl je dvoustupňový. Jeho dolní část je odstupňovaná a ukončená vzpěrnicí, horní část je ve výšce cca 0,8 m rovněž ukončena vzpěrnicí. Na soklu je uložený hranolový dřík s obdélnými výklenky, které obsahují reliéfy naivně ztvárněných světců. Na jižní straně je z ánfasu sv. Mikuláš s mitrou, který se opírá pravou rukou o berlu a v levé drží knihu. Je výrazný krátkými nohami a dlouhým trupem. Na východní straně je z pravého profilu reliéf klečícího sv. Antonína Paduánského ve františkánském rouchu. Na otevřené knize má složené sepjaté ruce. Nad knihou se vznáší Ježíšek. Na pozadí je lilie. Severní reliéf zpodobňuje sv. Václava. Postava v kontrapostu v pravé ruce svírá korouhev, na hlavě má korunu. Na západním reliéfu je klečící postava z ánfasu. Na pravé, k nebi vztyčené ruce, má tornu či měšec. V oblacích nad hlavou jsou dvě hlavičky andílků. Může se jednat o zobrazení apoštola Matouše. Dřík je ve výšce cca 1,8 m ukončený výrazně předsazenou a profilovanou římsou. Seshora je zvonovnice, přecházející do nízkého plintu nesoucí sloup. Sloup má entazi, atickou patku a korintskou hlavici. Mezi volutami jsou hlavičky andílků. Na západní straně je na dříku reliéf Nejsv. Trojice. Na oblacích se dvěmi okřídlenými hlavičkami andělů sedí vlevo Kristus s křížem, vpravo Bůh Otec. Vprostřed nad nimi je v oblacích holubice. Pod reliéfem je kartuše ve věnci z palmových ratolestí s nápisem kapitálkou „GELOB/ET=SEY DIE/HEILIGE/DREYFALD/=IGKEIT“. Ve výšce cca 5,6 m je osazená přímo na hlavici bez abakusu, západně orientovaná, socha Marie Panny Immaculaty v tradičním pojetí na zeměkouli obtočené hadem.