sloup se sochou Panny Marie

Sloup se sochou Panny Marie je vytvořen ze středně hrubozrnného pískovce a včetně podstavce je vysoký přibližně 5,5 m. Na dvou stupních (třetí je vpraven v úrovni okolní dlažby), půdorysně o rozměrech 2,9 x 2,85 m, stojí sloup na hranolovém postamentu (o rozměrech 0,63 x 0,63, výšce 0,90 m), zdobeném na všech čtyřech stranách ve vpadlinách reliéfy: mariánským monogramem, symboly pěti ran Kristových, monogramem Krista IHS v paprsčitém nimbu a reliéfní bustou sv. Jana Nepomuckého. Hladký válcový dřík nese kompozitní hlavici, zdobenou okřídlenými hlavičkami andílků. Na hlavici stojí figura Panny Marie se žezlem v levé ruce a Ježíškem, sedícím na její pravé ruce. Na rámu postamentu je tesaný nápis: „RENOV : IM / IAH : / 1868 VON D : FRAU: / ANTONIA SCHULZ / GEB. BARTUSCH.“ Plintus obsahuje na dvou stranách nápisy: „RE1852“ – nad reliéfem pěti ran Kristových a nad reliéfem s monogramem IHS „1716“