sloup se sochou Panny Marie

Socha je orientovaná do náměstí směrem ke kostelu (jihovýchodně). Postavená na vyvýšeném místě. Betonová podezdívka vysoká 20 cm nese nízký kovový pletivový plůtek a za plůtkem je 5 schodů a každý vysoký 18 cm. Na nich nahoře je postavena socha. Sloup s hladkým dříkem a entasí má pseudokorintskou kompozitní hlavici se čtyřmi cípy, volutami a hlavami andílků v rostlinném dekoru. Sloup postaven na dvoustupňovém podstavci. Mohutnější dolní část kvádrového podstavce má ze stran kazety a v zadní části pamětní nápis. Římsa v dolní části podstavce má desku, vysazený pásek a simu. Patka menšího horního dílu podstavce má desku, pásek a simu. Široká římsa podstavce pod sloupem je dána výžlabkem, deskou a simou. Zadní strana má vytesaný nápis s chronogramem. Mariánská socha nahoře je vysoká asi 120 cm. Má dramatickou draperii, sepjaté ruce a pohled tváře vzhůru. Kolem hlavy svatozář s jedenácti šesticípími pozlacenými hvězdami. Chronogram: "DIVae VIrgInIs et genItrICIs MarIae honorIet gLorIae erIgIt Vt quer VIseIVsItq orqntIbVs". Horní nápis vročení 1646; "DIe beatI Ioannis nepoMVCenI patronI VenerabILIs Vt VotI Ve EXpetItI". Dole monogram B. F. Dolní nápis vročení 1696.