sloup se sochou - Mariánský sloup

Socha Panny Marie na sloupu je umístěna na pískovcovém hranolovém soklu s masivní patkou a mohutně vysazenou římsou, jehož boky zdobí reliéfy. Na čelní straně, v rozích soklu okolo erbu Planckenheimbů: “H,W,V,P”. Levý bok soklu zdobí: ”MRA”. Pravý bok soklu má v horní části nápis ANNO a dolní letopočet 1675 a zadní stranu soklu zdobí nápis “IHS s reliéfy srdce a kříže. Korintský sloup je levotočivě obrůstán vegetačním stonkem s olistěním. Nese sochu P. Marie. Ta je prostovlasá, s hlavou mírně zakloněnou, rukama sepjatýma na prsou, s levou nohou v kontrapostu. Je oděna ve volný, do stran rozevlátý šat.