sloup s křížem

Na obdélné základně o hranách 1,55 x 0,9 m a se zaoblenými rohy stojí dvoudílný postament ve spodní části s jednoduchým soklem, konkávně tvarovaným dříkem na bocích, vypnutou, volutami ve středu zakončenou římsou, v horní části s nízkým podstavečkem, zužujícím se, páskem stočeným ve spodní části do volut zdobeným dříkem a tvarovanou římsou, nese litinový kříž s korpusem Krista. Na čelní straně spodního dříku je v jednoduchou linií orámovaném poli tvaru převrácené kasule tesaný monogram IHS – nad horizontální spojnicí písmene H kříž, pod ní srdce. Vlevo iniciály MS, vpravo vročení 1798. Materiál: pískovec. Celková výška: cca 4m