škola

Objekt základní školy čp. 131 v Malých Svatoňovicích se nachází nad kostelem P. Marie západním směrem naproti Mariánskému sadu. Stavba byla vystavěná na obdélném půdorysu v ose východ – západ s později přistavěným objektem tělocvičny k SZ traktu školní budovy. Zdobené průčelí stavby je orientováno k jižní straně, do školního sadu. Hmota objektu s přízemím a dvěma patry je dělena do třech traktů, střední dominantní trakt je převýšený s lodžií v patře a oválným balkónem vystupujícím z roviny stavby. Jihovýchodní část objektu ze směru od místní příjezdové komunikace je zvýrazněna segmentovým otevřeným vstupem, do kterého se vchází po schodišti se zvýšenou podestou, která je obezděna pískovcovou kamennou zídkou se sloupky a zábradlím, mezi poli je výplň dřevěného laťování. Rozměrné segmentové okno k severní straně (do dvorní části) je děleno vodorovnými příčlemi a osvětluje tento otevřený vstupní vestibul. Základový sokl po obvodu stavby do výšky cca 70 cm je vystavěn z hrubě opracovaných žulových kvádrových bloků nepravidelné délky s výplní cementových spár. Stavebním materiálem objektu je cihla, fasáda okrové barvy je zdobena širokými rytmizovanými lizénami a úzkými reliéfními svislými pásky mezi okny s motivem vejcovce. Krov střechy objektu mansardové střechy s provětrávacími průlezy ve spodní části krovu. Nižší trakty hřebene střechy s uplatněnými volskými oky, krytinou pozink. plech v pásech sesazený do falců. Střední převýšený trakt v hřebenu střechy je zvýrazněn osmibokou lucernou s oválnými prosvětlovacími okénky, zakončen hrotnicí. Objekt je částečně podsklepen, v současné době je v těchto prostorách umístěna plynová kotelna. Chodby jsou s původní pokládkou dlažby a zdobného terazza. Krov mansardové střechy se stojatou stolicí, původní, z doby stavby. Pod střešní lucernou se nachází v půdním prostoru vřetenové dřevěné schodiště.