škola

Roubená barokní stavba s mansardovou střechou z r. 1785. Objekt obdélného půdorysu, na jihozápadě straně přistavěn k domu čp. 16 ze 2. poloviny 19. století. Střecha mansardová pokrytá šindelem, se dvěma komíny, plechovými okapy a svody. Budova jednopatrová. Severní strana šestiosá, v přízemí čelně zleva dvě okna, dveře a tři okna. V patře celkem 6 oken. Všechna okna v líci se zdí, dvoukřídlová, šestitabulková, v dřevěných profilovaných rámech s dřevěnými parapety zdobenými výřezy. Na severní straně do výšky 40 cm původní kamenná podezdívka. Čelně vlevo od vstupních dveří do výšky 85 cm kolem celé stavby cihlová podezdívka, omítnutá. Východní strana v přízemí dvě osy oken, v 1. patře jedno okno čelně v pravé ose. Okna stejná jako na severní straně. Jižní strana s přístavkem záchodku. Okno mezi záchodkem a západní stranou na šířku, dřevěné v profilovaném rámu s okapem a dřevěným parapetem, devítitabulové. V patře nad ním jedno okno stejné jako okna na severní straně. Střední část jižní strany vyzděna lomovým kamenem, v přízemí kamenný pravoúhlý portálek vstupu o výšce 168 cm, nad vstupem dřevěný přístřešek. Nad přístřeškem vstupní dveře v kamenném portálku uzavřené navenek novým zábradlíčkem. Roubená část čelně vpravo od záchodku má v přízemí velké okno, stejné jako vlevo. V poschodí nad tímto oknem stejné okno jako okna na severní straně. Objekt s trojdílnou dispozicí. V interiéru ve střední části chodba, vlevo velká místnost, roubená se zděným soklem, strop trámový, záklopový s laťovým, ve střední části trámový průvlak podepřený novým sloupkem. Trámy se zkosenými hranami s výžlabky. Podlaha nová. Vpravo menší místnost stejných konstrukcí, výžlabky na stropních trámech dvojité. Vstup do této místnosti původními kazetovými dveřmi v dřevěném profilovaném ostění, dveře s původním kováním, odkrytý zámek. Vzadu menší místnost stejné konstrukce, u vstupu dřevěné ostění. Ve střední části za vstupní chodbou zděné jádro. Schodiště do patra dřevěné, zalomené, schodnicové. V patře vlevo dvě malé místnosti s novými podlahami, strop trámový, záklopový s laťováním, trámy rovněž se zkosenými rohy a výžlabky. Vpravo stejná dispozice se stejnými konstrukcemi. Vstupy do všech místností původními dveřmi v dřevěném ostění, dveře s původním ostěním. Vstup do zděné místnosti hrubě opracovaným kamenným portálem s rovným nadpražím. Vstup na půdu po schodišti se stejnou konstrukcí jako schodiště do patra. Krov hambalkový, tesařské spoje s původními dřevěnými kolíky.