škola

Jedná se o třípatrový rozsáhlý objekt postavený na půdorysu písmene U s věžovitými útvary s kulatými okenními otvory prostupující nízkou valbovou střechu v její západní části. Celkem se v budově nacházelo 37 místností. Fasády opatřené režným cihelným obkladem člení průběžné hladce omítané římsy. Původní dřevěná šestitabulková okna se třemi ventilačními křídly (dvě postranní dole a prostřední horní) začínají být postupně nahrazována novými plastovými obdobného členění avšak konstrukčně zjednodušená.