silniční most T. G. Masaryka

Železobetonový silniční most přes Vltavu, nazývaný Masarykův či Osvobození, spojuje kralupské čtvrti Na Františku (levý břeh) a Lobeček (pravý břeh). Mostní konstrukce ze železového betonu se skládá ze tří žebrových oblouků, z nichž dva postraní o rozpětí 60 m jsou nad zemí a jeden o rozpětí 80 m jde přes celou Vltavu, takže žádný pilíř nestojí v řečišti. V horní části jsou monoliticky spojeny mostovkou stoupající směrem ke středu mostu. Šířka mostu mezi zábradlím je 10, 5 m. Tloušťka kleneb krajních oblouků dosahuje u patky 1,52 m, tloušťka klenby středního pole 1, 68. Pilíře opatřené na návodní straně ledolamy jsou betonové, obezděné žulovými kvádry. Žebrová horní mostovka je podepřená vylehčeými příčnými stěnami, okraje mostovky jsou vzepřeny kubickými konzolkami. Nad pilíři jsou masivní kubické konzoly, nesoucí stožáry veřejného osvětlení. Po stranách středního pole jsou plasticky vytvořená data výstavby mostu 1926, 1928. Na levém břehu mostu je umístěn reliéf hlavy prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka a znak města Kralup od akademického sochaře Josefa Nováka. Pamětní deska na mostě nese nápis: TENTO MOST BYL VYSTAVĚN ZA PODPORY / A SOUČINNOSTI STÁTU, ZEMĚ A VELVARSKÉHO/ OKRESU A PŘIČINĚNÍM POSLANCE FRANT. / BIŇOVCE, NÁKLADEM MĚSTA KRALUPY NAD / VLTAVOU V LETECH 1926 - 1928, KDY BYL / PŘEDSEDOU OKRESNÍ SPRÁVNÍ KOMISE VE / VELVARECH JINDŘICH KRČMA A STAROSTOU/ MĚSTA KRALUP NAD VLTAVOU JOSEF VANÍČEK. / MOST PROJEKTOVALI: ING. DR. TECHN. / JARLÍM FARSKÝ, ZEMSKÝ STAVEBNÍ RADA / V PRAZE A ARCHITEKT ING. JIŘÍ KROHA, / PROFESOR ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY / TECHNICKÉ V BRNĚ. STAVBU PROVEDLA/ FIRMA: "ÚŘEDNĚ AUTORIZOVANÍ STAVEBNÍ / INŽENÝŘI KAPSA A MÜLLER V PRAZE". Na mostě se vybíralo mýtné, do současnosti se dochovala místnost na vybírání mýtného na levém břehu. Předmětem památkové ochrany je železobetonový silniční most na vymezených pozemcích. Součástí mostu je domek mýtného na levém břehu a lávka přes Zákolanský potok.