silniční most

Most přes regulované koryto Labe se nachází při severním okraji Kostelce nad Labem, za hranicí památkové zóny. Jedná se o tříobloukový most železobetonové konstrukce se dvěma pilíři, postavený na místě staršího mostu neznámé konstrukce, který je zde doložen v 60. letech 18. století. Oblouky o síle 70 cm mají při rozpětí 3 x 35,8 m, vzepětí jen 5,2 m. Předmětem ochrany je most na vymezených pozemcích.