severní parter

Severní parter nebo také čestný dvůr je vymezen severním průčelím zámku, domem č. p. 89 na východní straně a kaplí a domem č. p. 3 na západní straně. Náměstí je od areálu zámku odděleno litinovým plotem se vstupní branou, od které vede široká pískovaná cesta k hlavnímu portálu zámku. Do své dnešní podoby byl parter uveden až v letech 1963 – 1964. Ústředním prvkem úpravy je okrasný bazén, jehož tvar je odvozen od štukových ploch fasády zámku. Travnaté plochy po stranách bazénu jsou členěny pravidelnou sítí pískovaných cest. Po obvodu dvora jsou v rozích trávníku vysazeny tisy a na straně k zámku dva záhony růží. Z původních dřevin zde najdeme na straně k náměstí dvě urostlé mahalebky ( Prunus mahaleb) a u zámku lípu malolistou (Tilia cordata).