Sedláčkův mlýn

Areál mlýna tvoří třístranný dvůr se samotnou vzhledem ke komunikaci štítově orientovanou budovou mlýna s bedněnou pilnicí a lednicí, stodolou situovanou paralelně s mlýnem a hospodářským objektem bývalých sádek přiléhajícím kolmo ke stodole. Stodola je s mlýnem spojena úzkým hospodářským krčkem se sedlovou střechou. Budova mlýna byla vystavěna v poslední čtvrtině 19. stol. Dvůr byl hospodářskými objekty postupně rozšiřován během první poloviny 20. stol. Pilnice je z roku 1929.