Schwarzenberský palác

Monumentální stavba z let 1545 - 63 zbudovaná na spáleništi 4 domů pro Jana ml. Lobkovice. Palác na půdorysu T, na jehož základnu navazuje pobočná budova, mezi nimi čestný dvůr, uzavřený do ulice zdí s bránou. Ze středověkých domů se zachovaly jen sklepy někdejšího domu Kraselovských. Středověké je zčásti i obvodové zdivo, odpovídající přízemí v půdorysu lichobežného sev. palácového křídla při Hradč. náměstí. Všechny ostatní partie jsou zrejmě renesanční novostavba, která vznikla patrně ve dvou etapách. Novostavbou je sev. štít hl. budovy, který se zřítil do Hradčanského náměstí r. 1870. Portál s novodobými mřížovými vraty má svůj půlkruhový záklenek obložený pískovcovými deskami, nadpražní klenák zdobí kartuše se schwarzenberským erbem. Jedna z nejvýznamnějších staveb tzv. české renesance domácí dispozice, s vlašským dvorem, sgrafitovou fasádou na námět severoitalských, zejména benátských grafických předloh, datovanou 1567. Lunetová římsa (vliv severoitalské renesance) a odstupňované štíty. Opraven a doplněn ve sgrafitech r. 1871 Josefem Schulzem, znovu restaurován r. 1928 a 1950. Uvnitř sály s tabulovými malovanými stropy z doby okolo r. 1580.