Schubertova vila

Vila byla postavena pro dr. Eduarda Schuberta podle plánů architekta Zdenka Schuberta z roku 1871. Sgrafitovou výzdobu navrhl malíř Viktor Schubert. Stavitelem byl J. Woráček. Volně stojící objekt uprostřed zahrady. Jednopatrová stavba na nepravidelném půdorysu srostlá s vyšší věží ve východní části dispozice. Objekt je podsklepen. Fasády členěny nárožní rustikou, zdobeny pásy sgrafit. Hlavní uliční průčelí s tříosým rizalitem s výraznou lodžií. Osy lodžie jsou určeny toskánskými sloupy. Po stranách průčelního rizalitu jsou drobné terasy. V přízemí okenní otvory zaklenuty polokruhově s rustikovanými šambránami. V patře obdélné okenní otvory s výraznými rovnými nadokenními římsami. Věž rovněž s nárožní rustikou. Vstup do věže zaklenut polokruhově s rustikovaným ostěním. Nad vstupem ve dvou úrovních drobná polokruhově zaklenutá okénka s rustikovanou šambránou záklenku a rovnou podokenní římsou. Věž ukončena jakousi lodžií tvořenou nárožními pilíři a středními pilířky. Věž v úrovni parapetu lodžie a v pásu pod korunní římsou zdobena sgrafitovými pásy. Střecha věže je jehlancová mírného sklonu. Střecha vily je sedlová, nad průčelním rizalitem valbová mírného sklonu.