schodiště II. s vodní kaskádou

Subtilní trojramenné schodiště je situováno na hlavní příčné ose východní parteru a spojuje horní zahradu s parkem pod terasou. Parapet vysoké terasní zdi je prolomen nízkou brankou, ze které vedou tři schůdky na horní podestu schodiště, kterou nesou dva toskánské litinové sloupy. Sloupy mají korintskou hlavici a hladké dříky s mírnou entazí, profilovaná patka dosedá na pískovcový sokl se segmentově ukončenými boky. Další dvě odpočívadla vynáší konstrukce složená z válcovaných článků, které drží i pergolovou konstrukci. Schody jsou z pískovce a mají profilované schodnice. Schodiště je vymezeno stěnou terasy a štítovými zdmi bývalých skleníků, které jsou prolomeny dvěma hrotitými oblouky, do dolní zahrady vede branka osazená kovanou mříží složenou z vodorovných prutů a esovitých spirál. Prostor pod schody má charakter umělé jeskyně, je zdobený v omítce osazenými oblázky, které jsou místy vystřídány velkými nepravidelnými kusy kamene. Ve zdi terasy jsou osazeny dvě pod sebou umístěná lavaba dopiněná oválným bazénkem zapuštěným v podlaze, dohromady tvoří působivou vodní kaskádu. Obě nádrže mají oblé profilované okraje, spodní je na vnější straně zdobená reliéfem z akantových listů