sborový dům Jednoty bratrské

Objekt leží v jižní části Železného Brodu, v místní části Brodec, na druhé straně řeky Jizery. Jde o velkou budovu na obdélném půdorysu opticky i funkčně rozdělenou do dvou částí, budova sboru a modlitebna. Jižní průčelí budovy sboru opticky členěno do tří částí, střední část zvýrazněna v předstupujícím rizalitu, ukončeném valbovou střechou, po obou stranách rizalitu je fasáda opticky snížena o jednu osu, tzn. okenní osy patra jsou v rámci mansardové střechy. Rizalit s trojicí okenních os, jihovýchodní část s jednou okenní osou, jihozápadní s dvěma okenními osami. Okna v přízemí obdélná s poutcem, dvojitá čtyřkřídlá, křídla nad poutcem dvoutabulková, větší křídla spodní části okna čtyřtabulková. Okna patra jsou totožná, pouze okna v bočních částech lemována šambránami s trojúhelníkovým štítkem. Fasáda rizalitu členěna vysokými hladkými pilastry se stylizovanými hlavicemi a jednoduchým kladím. Valba rizalitu s volským střešním okénkem. Jihovýchodní část východního průčelí - zde pokračuje obytná stavba, přízemí členěno pilastry, které nesou kladí, v přízemí trojice os, v severní části to jsou vstupní dveře (obdélné, dvoukřídlé, rámové, v horní části se skleněnou výplní, ve spodní části dřevěná výplň, nade dveřmi prosklený nadsvětlík), v jižní části dvojice oken se společnou profilovanou parapetní římsou. V patře okna v mansardě střechy, klasicistní šambrána viz předchozí fasáda. Severovýchodní část východního průčelí - modlitebna - barokizující architektura stavby, převyšující obytnou část, na obdélném půdorysu se zaoblenými rohy, tato nároží jsou zvýrazněna lineární bosáží, samotné průčelí je členěno trojicí vysokých oken, která zabírají téměř celou výšku budovy. Mezi okny jsou jednoduché vysoké pilastry a korunní římsu tvoří jednoduchý vlys. Okna jsou obdélná, zakončená stlačeným segmentem, mnohatabulková. Střecha pravděpodobně mansardová, s trojicí vikýřů, v nichž se opět odráží klasicistní architektura (trojúhelníkové štítky), okna vikýřů jsou kulatá, členěná, pravděpodobně vitrážová. Severní průčelí opět se zaobleným nárožím dekorovaným lineární bosáží, průčelí členěno trojicí os, v přízemí to jsou slepé niky, v patře pak v krajních osách kulatá okénka, ve střední části reliéf beránka božího, otevřené bible, ratolesti, kalicha, vycházejícího slunce a ratolesti. Fasáda opět pročleněna pilastry, které vynáší trojúhelníkový štít nad úroveň střechy. Štít lemován lizénou, prosvětlen dvojicí malých kulatých okének. V SZ ose tohoto průčelí je vstup do modlitebny, kamenné schodiště vede k dvoukřídlým rámovým dveřím s trojicí dřevěných výplní, nadsvětlík segmentově zakončen, skleněné tabulky členěné do dekoru slunce. Západní strana se zaoblenými rohy, tato nároží jsou rovněž zvýrazněna lineární bosáží, samotné průčelí je opět členěno trojicí vysokých oken, která zabírají téměř celou výšku budovy. Mezi okny jsou jednoduché vysoké pilastry a korunní římsu tvoří jednoduchý vlys. Okna jsou rovněž obdélná, zakončená stlačeným segmentem, mnohatabulková. Střecha pravděpodobně mansardová, s trojicí vikýřů, v nichž se opět odráží klasicistní architektura (trojúhelníkové štítky) okna vikýřů jsou kulatá, členěná, pravděpodobně vitrážová. Jihozápadní část mezi modlitebnou a obytnou částí je spojovací krček, který je tvořen balkónkem, s kovovým zábradlím, na nějž se vstupuje dvoukřídlými obdélnými dveřmi, s nadsvětlíkem a kovovým zábradlím. Tento balkonek je ve výšce končící mansardové střechy obytné části modlitebny. Přízemí této obytné části hladce omítnuto, členěno pouze horizontální lizénou, mansarda s jedním oknem, na ní ve valbě střechy jedno volské okno. V severní části střechy modlitebny je sanktusníková věžička s cibulí. Střechy jsou valbové, mansardové s velkými částmi oplechování, hlavní krytinou jsou šedivé eternitové šablony v obou částech budovy.