sbor Církve československé husitské

Sbor Církve československé husitské, vystavěný v neoklasicistním slohu, se nachází na nárožní parcele jižně od hlavního náměstí, u silnice na Mohuřice. Kolem něho se rozprostírá volná nezastavěná zahrada, z tohoto důvodu se stavba výrazně pohledově uplatňuje a svou převýšenou hmotou má podstatný význam v urbanistické skladbě jižní části města. Sbor Církve československé husitské, vystavěný v neoklasicistním slohu, se nachází na nárožní parcele jižně od hlavního náměstí, u silnice na Mohuřice. Kolem něho se rozprostírá volná nezastavěná zahrada, z tohoto důvodu se stavba výrazně pohledově uplatňuje a svou převýšenou hmotou má podstatný význam v urbanistické skladbě jižní části města. Sbor byl projektován pražským architektem Ladislavem Čapkem, stavbu provedla stavební firma Františka Gušlbauera z Trhových Svinů za pomoci členů náboženské obce, vedoucím stavby byl R.Stupka. Stavba byla započata 6.dubna 1936 vytýčením staveniště a již 11.října stejného roku, na den výročí smrti Jana Žižky, byl sbor slavnostně otevřen. Drobné dokončovací práce, zvláště na ohrazení pozemku, probíhaly však až do 7.listopadu. Jde o obdélnou nepodsklepenou stavbu s odsazeným pravoúhlým presbytářem, z jehož půdorysu vystupuje hmota sakristie, kolumbária a věže, na severní vstupní je jí předsazen do stran rozšířený portikus se sedmi polokruhovými arkádami na válcových sloupech, přístupný po pěti kamenných schodišťových stupních, široce rozvinutých kolem celého vnějšího obvodu portiku. V portiku jsou umístěny čtyři polokruhově zaklenuté vstupy, dva střední dvoukřídlové jsou do lodi sboru, levý do věže a pravý do kolumbária. Střecha portika je pultová, zakrytá plechovou krytinou. Vnější průčelí sboru, vyrůstající z kamenného odsazeného soklu, je prosté, členěné v ploše pouze horizontálně jednoduchou oplechovanou římsou, v bočních průčelích trojicemi polokruhově zaklenutých oken s příčníky ve tvaru širokého kříže, ve vstupním průčelí je prolomeno jedno velké kruhové okno stejného členění, s barevnou vitráží s kalichem ve středu, zvýrazněné plochou šambránou, v pravém dolním rohu je umístěn nápis: SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA. Průčelí jsou ukončena bosovanou korunní římsou, severní a jižní průčelí pak ještě nízkým trojúhelným štítem s výrazně předstupujícím orámováním. Objekt je zakryt nízkou sedlovou střechou s krytinou z bonského šindele na větší části plochy. Pláštěm střechy proniká jedno zděné omítnuté komínové těleso. Sakristie na jižní straně je oproti lodi snížena a ukončena paralelním štítem. Věž v severovýchodním nároží je štíhlá, prolomená pouze z přední severní strany třemi úzkými okny, v horní části stupňovitě rozšířená s dvojicemi žaluziových oken, ukončená na všech čtyřech stranách trojúhelným štítkem a vrcholící jehlancovou střechou s plechovou krytinou s nátěrem cihlově červené barvy.