sbor Českých bratří

Trojlodní orientovaná stavba s oválným presbytářem stojí samostatně v severní části města. Převýšená střední loď je kryta sedlovou střechou s bonským šindelem a boční lodě kryjí pultové plechové střechy. Fasády jsou hladce omítané s pravidelně rozmístěnými lomeně zakončenými okny. Nároží jsou zesílena o hranolové vnější opěráky. Do budovy se vchází kamenným portálem v západním průčelí zdobeném renesančním atikovým štítem. Dvojicí shodných vstupů je umístěna v bočních průčelích. Střední loď je klenutá valenou klenbou s lunetami. Klenba i stěny presbytáře jsou zdobeny malbami. Předmětem ochrany je sbor Českých bratří a vymezené pozemky.