sbor českobratrské církve evangelické

Areál se nachází na předměstí za železniční tratí na bývalém hřbitově. Modlitebna a fara jsou spojené v celek, jehož určujícím prvkem je výrazná věž. Obvod areálu lemuje ohradní zeď s dvojicí masivních bran na západní straně. Na východní straně se dochovala starší zeď hřbitova. Předmětem ochrany je sborová budova sestávající z kostela s věží a fary čp. 480, ohradní zeď s branami a vymezené pozemky. Na ploše památky se nacházejí ještě nechráněné objekty trafostanice a márnice