sbor a fara Církve československé husitské

Areál kostela a fary čp. 115 Církve československé husitské v Chožově stojí na severním okraji intravilánu obce, na západní straně silnice do Mnichovského Týnce. Tvoří jej kostel (na st. p. č. 134), fara čp. 115 – přistavěná k východní části severní stěny kostela (na st. p. č. 133), hospodářská budova – na severní straně zhruba čtvercového dvora, který je na jihu vymezen západní částí severního průčelí kostela a na východě západním průčelím fary (na st. p. č. 133), farní zahrada – severně od hospodářské budovy (na poz. p. č. 2 / 3 a 3 / 3), brána (na st. p. č. 133) a předzahrádka s oplocením před východním průčelím kostela a fary (na st. p. č. 134 a na poz. p. č. 1 / 6), před předzahrádkou před kostelem (jižně od vrátek) stojí na soklu litinový krucifix (na poz. p. č. 1 / 7).