salet Katzelsdorf

Pozůstatky budovy umístěné v jihovýchodní části dnešního katastrálního území Valtice, poblíž staré cesty z Valtic do Bořího dvora ve zvlněné, mírně svažité lesní krajině nedaleko státní hranice s Rakouskou republikou. Stavební hmota je vizuálně patrná pouze v několika obnažených úsecích, převážně v úrovni základu budovy či bezprostředně navazujících stavebních částí, jež dosud buď nepohltila příroda po destrukci stavby, nebo byly naopak druhotně novodobě odhaleny. Jedná se o část bočního zaoblení hlavního sálu a schodiště; zřejmé jsou rovněž pozůstatky dnes zasypaných sklepů a studny v širším areálu. Skladba obnažené stavební hmoty je složena převážně z cihelného zdiva, doplňovaného místy opracovanými kamennými bloky. Dochované pozůstatky svrchních vnějších omítek šedé barvy vykazují znaky cementové báze. Jádrem stavby byl obdélný, na menších stranách zaoblený sál, otevřený na delší straně zdvojeným sedmiosým arkádovým průčelím směrem na široké schodiště, dvojicí arkád pak na zaoblených bocích. Zázemí sálu tvořila dvojice obdélných křídel v zadní části sálu. Nacházely se v nich na jedné straně prostory zázemí složené ze skladů a kuchyně, na druhou stranu byl situován byt klasické trojprostorové lineární konfigurace v podobě kabinet – ložnice – pracovna. Interiér sálu byl vyzdoben obdélnými reliéfy s loveckými výjevy, údajně sem ovšem přemístěnými až na začátku 20. století z hradu Seebenstein a to v souvislosti s celkovou obnovou objektu pod vedením knížecích architekta Karla Weinbrennera. Dva z těchto reliéfů jsou v současnosti umístěny na Státním zámku Valtice.