rýžoviště zlata

Rozsáhlé pásmo rýžovnických sejpů leží v nadmořské výšce 390 m v ploché nivě řeky Otavy mezi jejími dvěma nevýraznými bezejmennými přítoky. Vlastní řeka Otava tekoucí zde směrem k V meandruje asi 100 m S od lokality. Sejpy o výšce převážně mezi 1 a 1,5 m zde vytvářejí nesouvislé pole rozpadající se místy v samostatné skupinky. Na celém rýžovišti se nacházejí různě velké podmáčené i zavodněné tůně vzniklé vytěžením materiálu při rýžování. Zachované pásmo sejpů je dlouhé 600 m a jeho šířka kolísá mezi 50 až 150 m. Původní rozsah rýžoviště však byl patrně značně větší a sejpy v jeho dalších částech byly v minulosti rozvezeny v přilehlých polních a lučních tratích. Lokalita je součástí rozsáhlého komplexu rýžovišť na pravém břehu Otavy mezi Strakonicemi a Kestřany.