rychta

1/ obytné stavení čp. 1 2/ výminek čp. 1155 3/ ratejna 4/ stáje I. 5/ stáje II. 6/ stodola 7/ ohradní zeď s vjezdem Areál rychty je situován v západní části lobezské návsi, v mírném svahu. Vjezd do areálu je orientován k jihu, vlevo od něj obytné stavení s navazujícím spojovacím krčkem a bývalým výminkem (dnes kovárna). Vpravo od vjezdu do dvora část bývalé ratejny s navazujícími chlévy I. a II. Závěr obdélného dvora uzavírá mohutná stodola. Mezi výminkem a stodolou vymezuje dvůr ohradní zeď. Původně v prostoru mezi výminkem a stodolou stála bednárna, která byla situována rovnoběžně s výminkem. Na ploše dvora místy dochována valounková dlažba.