ruský pomník bitvy roku 1813

Ruský památník se nachází na obdélné parcele nedaleko od obce Přestanov, při severozápadní straně silnice do Teplic. Dle legendy je to přesně v místě, kde rusky velící důstojník prvního dne bitvy hrabě Ostermann-Tolstoj přišel o svoji paži. Připomíná tuhé boje, které zde svedly r. 1813 spojenecké armády Ruska, Pruska a Rakouska proti francouzské Napoleonově armádě. V ploše bitevního pole byl 28. září 1835 položen základní kámen Ruského pomníku, který tvoří kamenný hranol s bohyní vítězství Niké ve vrcholu. Architektonickou část navrhl architekt P. Nobile, reliéfní plastiky vytvořil sochař Josef Max. Symboliku hrdinství dotvářejí po obvodu stran pomníku čtyři plastiky lvů a římské přilbice. Bezprostřední okolí pomníku bylo pojednáno jako jednoduchá obdélná plocha trávníku ohrazená výsadbami keřů. V ose pomníku byla zhotovena přístupová mlatová cesta (dnes vydlážděna), kterou z jihovýchodní strany od císařské silnice uvozovalo kované oplocení s brankou v kamenných sloupcích. Stejně jako u rakouského pomníku (rej. č. 5-259) stal se i zde součástí areálu strážní domek. Klasicistně-empirová stavba půlkruhového odsazeného závěru v podobě antického chrámu byla vystavěna na podzim roku 1838 v jihozápadním nároží sadové úpravy.