ruský pomník bitvy roku 1813

Ruský památník se nachází na obdélné parcele nedaleko od Přestanova, při severozápadní straně silnice do Teplic. Čelo parcely je uzavřeno litinovým plůtkem neseným čtyřmi nízkými pilířky. Přístup k pomníku je vydlážděn. Samotný pomník je umístěn na kamenném fundamentu a je přístupný ze všech stran třístupňovým schodištěm. V rozích se nacházejí kamenné hranoly horizontálně usazené. Tvoří ho litinový sokl, dřík a nástavec kruhového půdorysu, který je v horní části zdobený římsou tvořenou listovcem a dole je lemován stylizovanými akantovými listy. Součástí nástavce je i čtvercová deska, která je po stranách zdobena zlacenými festony. Vše vrcholí sochou okřídlené bohyně vítězství Niké v nadživotní velikosti. Pro sochaře Josefa Maxe byla předlohou kopie helénské bohyně vítězství Niké, která byla krátce předtím nalezena v italské Brescii. Niké svírá v levé ruce oválný štít, do kterého vyrývá datum bitvy u Chlumce a Přestanova. NÁPIS na štítu: bohyně Niké, který svírá v levé ruce: XXIX AUGUSTI MDCCCXIII Všechny strany soklu jsou zdobeny čtyřmi plastikami mimochodně jdoucích lvů umístěných na odstupňovaných patkách (na severovýchodní straně soklu je nápis HORZOWITZII PETRVS. NOBILE. INVENIT CONSTRUCTUM). Sokl je ukončen profilovanou římsou, v jejíchž rozích se nacházejí římské helmy s chocholem jako válečné trofeje. Na něj dosedá užší dřík, který dělí dvě úzké římsy na tři části. Nad patkou se na všech stranách dříku nachází římská dýka zasunutá do pochvy s ovinutou zlatou stužkou a bukovou ratolestí. Ve střední části jsou umístěná vpadlé nápisové desky vypovídající o okolnostech a poslání vzniku pomníku. Horní část dříku je zdobena zlacenými vavřínovými věnci a vrcholí profilovanou římsou. Nápisy na dříku soklu: čelní strana dříku soklu VEXILLARIIS PRAETORIANAR. COHORTIUM RUSSICARUM INTERRITIS. FORTISSIMIS QVOD FIDE.VIRTUTE. CONSTANTIA IRRUENTIBUS. GALLOR. COPIIS IMPARES. NUMERO IV. KAL. SEPT. AN. M. DCCC.XIII. STRENUE. IN. RECEPTU. OBSTITERE FOEDERATIO. PRINCIPES ACIE. INSTRUCTA. HOSTIBUS. CAPTIS VICTORIAM. INCLYTAM. NACTI. SUNT dřík soklu vpravo CORONAE. AUREAE. TRIUMPHALES FIDISSIMIS. MILITIB. PRAETORIAN. MAGNAE. ANIMAE. PRODIGIS PROELII. DIE. COMITI. OSTERMANNO. TOLSTOI DUCTORI. AGMINIS. SAUCIO. TRIBUNIS. CENTURIONIBUS ET. CALIGATIS. ACIE. DESIDERATIS. QVORUM. CLARA. NOMINA. LAPIDE. AUSPICALI. FASTISQUE. MEMORI. POSTERITATI. TRADITA. SUNT. dřík soklu zadní strana MONUMENTUM AB. IMP. FRANCISCO. P. F. AUGUSTO VICTORIA. PARTA III. KAL. SEPT. AN. M. DCCC. XIII CONSTITUTUM FERDINANDUS. AUG. FIL. AUGUSTUS A. SOLO. EXTRUXIT III. KAL. OCTO. AN. M. DCCC. XXXV LAPIDEM. AUSPICALEM STATUENTIBUS FERDINANDO. AUG. IMP. AUSTR NICOLAO. AUG. IMP. RUSS FERIDERICO. GULIELMO. REGE. BORUSS FIRMISSIMO. FOEDERE. CONSOCIETATIS dřík soklu vlevo FERDINANDUS. I. AUG. IMP. AUSTR NICOLAUS. I. AUG. IMP. RUSS. FREDERICUS. GULIELM. RF. X. BORUSS MONUMENTUM. SOLIEMNI. RITU. AUSPICANTES. GRATI. PLAUDEBANT. HONORI. ET. MEMORIAE. ALEXANDRI. I. AUGUSTI. IMP. RUSS. QVOTUS. INDOMITA. PHALMANX. VIRTUTE. IMMORTALI. VICTORIAE. VIAM. APERUIT