Rožmberská rybniční soustava

1. rybník Opatovický, 2. rybník Dvořiště, 3. rybník Kaňov, 4. rybník Koclířov, 5. rybník Velký Tisý, 6. rybník Svět, 7. rybník Rožmberk (NKP), 8. Zlatá stoka (NKP), 9. Nová řeka (NKP), 10. Stará řeka (NKP), (rožmberská bašta Lužnice čp. 50 (NKP) - evidována samostatně pod samostatným r. č. ÚSKP 28953/3-2016 v rámci Rožmberské rybniční soustavy byla bašta zapsána duplicitně jako součást r. č. ÚSKP 33857/3 - 2381)