rozhledna Alainova věž

Tzv. Alainova věž, bývalý honosný lovecký posed knížecího rodu Rohanů, majitelů panství ve druhé polovině 19. století, je situována v lesích na jižním svahu hory Tábora, v bývalé knížecí lovecké oboře. Je lehce přístupná po turistické cestě, od které je vzdálená cca 20 metrů. Poměrně vysoká zděná neogotická stavba věžového charakteru, založená na osmibokém půdorysu, je vystavěná z režného kamenného zdiva doplněného červeným pískovcem. Věž je přístupná dvěma protilehlými neogotickými portály ve tvaru lomených oblouků, na které po vnějším obvodu navazovaly iluzivní niky a opěráky. Další stejně tvarované otvory sloužily jako okna. Některé oblouky jsou zazděny. Stavba je na nárožích zpevněna opěráky. Nad druhým podlažím byl samotný lovecký ochoz. Oproti projektu byl z 2. NP vyveden kamenný nástavec s průduchem. Horní partii posedu tvořila plošina s parapetem, který na vnějším plášti zdobila horní arkáda vlysu a korunní římsa. Pod římsou, přibližně jeden metr nad vstupy, jsou umístěny malé kamenné tabulky se špatně čitelnými nápisy. Jižní tabulka nese nápis: Alain Thurm (Alainova věž) a severní zdobí nápis: Dem Andenken desk Durchlauchtigen Prinzen Alain Rohan k.k. Escad Comand.(nečitelné).ei... Lichtenstein Huszarengewidmet geb am 8.October 1829. gest am 28. Sept. 1857 (Pamětní deska věnována nejjasnějšímu Princi Alainu (nečitelné). Rohanu c.k. veliteli eskadrony jízdy... Lichtenštejnových husarů. Narozen 8. října 1829, zemřel 28. září 1857). Při celkové rekonstrukci věže v letech 2014-2015 bylo mimo jiné obnoveno vřetenové schodiště vedoucí do druhého podlaží a vyhlídková plošina věže. Došlo také k úpravě okolního prostranství včetně vykácení náletových dřevin.