roubená chalupa - výměnek

Na přední roubenou obytnou část navazuje zděná stáj a otevřená kolna.