rotunda sv. Kříže Menšího

Na nároží ul. Konviktské a Karolíny světlé románská, neogoticky purizovaná rotunda z opukového kvádříkového zdiva s apsidou a s lucernou. Nároží dotváří zelená plocha býv. hřbitova a litinová novogotická mříž.